Łazienka to miejsce codziennych czynności higienicznych. Jak zadbać, by była przestrzenią niezawilgoconą, wolną od groźnych dla zdrowia pleśni i grzybów?


Właściwie wykonana i sprawnie działająca wentylacja łazienki ma znaczenie nie tylko dla tego konkretnego miejsca, ale też dla całego mieszkania czy domu. Bowiem poprzez system wentylacyjny znajdujący się w łazience usuwany jest nadmiar wilgoci oraz zanieczyszczone powietrze zarówno z samej łazienki, jak i z pozostałych pomieszczeń.

Jeśli wentylacja łazienki jest wykonana nieprawidłowo lub też działa niewłaściwie, para wodna będzie się skraplać i wnikać w ściany. W konsekwencji tego w pomieszczeniu panować będzie zaduch, na ścianach i suficie pojawią się grzyby oraz pleśnie.

Takie zanieczyszczone powietrze oraz wilgotne, zapleśniałe ściany mogą wywoływać u domowników, zwłaszcza tych najmłodszych, poważne schorzenia układu oddechowego oraz alergie. Zadbajmy zatem o wykonanie właściwej wentylacji łazienki w naszym domu czy mieszkaniu, a następnie o jej poprawne funkcjonowanie.

Wybór odpowiedniej wentylacji w łazienkach

Położenie warstwy hydroizolacyjnej to podstawowy i niezbędny krok podczas remontu łazienki. Nie możemy jednak zapominać o wyposażeniu jej w odpowiedni system wentylacji, dzięki któremu z pomieszczenia usuwany jest nadmiar wilgoci i który zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza, co również zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni.

W niewielkich łazienkach wystarczy wentylacja grawitacyjna, czyli zastosowanie popularnej kratki wentylacyjnej. Powinna się ona znajdować jak najdalej od drzwi, dzięki czemu strumień powietrza będzie docierał do większej części pomieszczenia.

Chcąc wzmocnić efekt wywietrznika grawitacyjnego, można ponadto zastosować wentylatory mechaniczne. Takie rozwiązanie polecane jest w większych łazienkach i w salonach kąpielowych. Montuje się je w kanałach wywiewnych lub w kratkach. Mogą pracować w sposób ciągły, można je włączać tylko podczas użytkowania łazienki lub kiedy nagromadzi się w niej nadmiar pary wodnej.

Nie można ich jednak montować w kratkach lub przewodach wentylacyjnych, jeśli w łazience znajdują się wloty do systemu spalinowego junkersa czy pieca gazowego. Wentylator może bowiem zasysać do łazienki spaliny, co będzie stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osoby przebywającej w łazience.

kratka wentylacyjna

Rodzaje wentylacji

Wyróżniamy dwa główne rodzaje wentylacji: wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną.

Wentylacja grawitacyjna 

Zanieczyszczone powietrze z pomieszczeń wysysane jest na zewnątrz przez kanał wentylacyjny zakończony w ścianie łazienki kratką wentylacyjną, a w jego miejsce do wnętrza – poprzez okna i ściany – napływa świeże powietrze. Taka wymiana powietrza dzieje się za sprawą naturalnego ciągu powietrza, który powstaje w wyniku różnicy temperatur – wewnątrz jest ciepło, na zewnątrz chłodno. Z tego powodu wentylacja grawitacyjna najlepiej działa w okresie jesienno-wiosennym, zaś latem jest mało wydajna.

Najlepiej, aby kratka wentylacyjna znajdowała się blisko sufitu – jej górna krawędź nie powinna być niżej niż 15 cm od sufitu. Poza tym powinna być umiejscowiona jak najdalej od drzwi, tak by strumień powietrza mógł swobodnie przepływać przez całe pomieszczenie. Nie powinno się na kratce wentylacyjnej montować siatki przeciwko insektom – drobno rozmieszczone oczka znacznie utrudniają przepływ powietrza, a osiadająca na niej para i brud mogą po krótkim nawet czasie całkowicie zablokować strumień powietrza.

Wentylacja mechaniczna 

To małe wentylatory elektryczne montowane w wylocie kanału wentylacyjnego. Wentylatory instaluje się, jeśli z jakichś powodów (np. niekorzystnego kierunku wiatru, zbyt niskiego komina lub nieznacznej różnicy temperatur) wentylacja grawitacyjna jest niewystarczająca. Teoretycznie zatem wentylacja mechaniczna ma wspomagać tę naturalną, w praktyce okazuje się jednak, że nie zawsze tak się dzieje.

Części wentylatora, który nie jest włączony, w znacznym stopniu ograniczają bowiem strumień powietrza, który powinien przedostawać się do pomieszczenia. Właściwa wentylacja ma dopiero miejsce, kiedy wentylator jest włączony, praktyka jednak pokazuje, że użytkownicy najczęściej zapominają go uruchomić lub robią to bardzo rzadko.
Ponadto niektóre modele są nawet wyposażone w klapkę, która od tylnej strony zamyka całkowicie wlot do kanału wentylacyjnego. W takiej sytuacji łazienka, przy wyłączonym wentylatorze, pozbawiona jest całkowicie wentylacji.

W związku z tym nie wolno stosować wentylacji mechanicznej w łazienkach, w których znajduje się gazowe urządzenie grzewcze z otwartą komorą spalania. Dodatkowy wentylator mechaniczny natomiast warto zastosować w zamkniętej, z sięgającymi sufitu ścianami kabinie prysznicowej – dzięki niemu po kąpieli szybko usuniemy z pomieszczenia nadmiar pary wodnej.

wentylator mechaniczny

Jeśli w łazience znajduje się okno i jest szczelnie zamknięte, to z jednej strony pomieszczenie narażone jest w większym stopniu na zawilgocenie, z drugiej zaś daje możliwość łatwej i szybkiej cyrkulacji powietrza. W łazience z oknem nie można zatem rezygnować z wentylacji – czy to grawitacyjnej, czy mechanicznej. Nie zaleca się też montażu nawiewników okiennych, ponieważ zimą wpłynęłoby to negatywnie na komfort przebywania w takiej łazience.

Wentylacja łazienki a piec gazowy

O właściwą wentylację łazienki należy szczególnie zadbać, jeśli znajduje się w niej piec gazowy. W sytuacji gdy jest to przepływowy podgrzewacz wody, wystarczy standardowa kratka wentylacyjna lub wentylacja mechaniczna, która powinna być uruchamiana podczas jego pracy. Bezwzględnie nie wolno kratki zasłaniać ani zamykać, odcięcie dopływu świeżego powietrza jest niebezpieczne dla zdrowia i życia domowników. Świeże powietrze jest bowiem niezbędne na potrzeby spalania gazu – przy niewystarczającej ilości tlenu spalanie przebiega nieprawidłowo i może zacząć wydzielać się bezwonny, bezbarwny i silnie trujący gaz – tlenek węgla (czad), zwany potocznie cichym zabójcą.

Jeśli zaś w łazience znajduje się piec dwufunkcyjny (centralnego ogrzewania z funkcją ogrzewania wody użytkowej) z otwartą komorą spalania, konieczne jest – zgodnie z polskimi przepisami – doprowadzenie świeżego powietrza oddzielnym, poza systemem wentylacji, przewodem z zewnątrz. Pamiętajmy także, aby nie zasłaniać niczym kratki wentylacyjnej, a na czas naszej nieobecności w domu najlepiej zostawić drzwi łazienkowe otwarte. Wówczas przepływać do niej będzie powietrze z innych pomieszczeń. Niezwykle ważne jest także regularne – przynajmniej raz w roku – czyszczenie kratki i sprawdzanie drożności całego systemu wentylacji przez kominiarza.

otwieranie okna

Regularna wymiana powietrza

Mówiąc o wentylacji łazienki, nie można zapominać także o kwestii zamontowania odpowiednich drzwi łazienkowych. Powietrze, które wydostaje się przez kratkę wentylacyjną, pobierane jest głównie z łazienki, ale nie tylko. Prawidłowa cyrkulacja powietrza i usuwanie zanieczyszczonego powietrza przez system wentylacji dotyczy wszystkich pomieszczeń domu czy mieszkania.

Nie będzie to miało jednak miejsca, jeśli drzwi łazienki będą całkowicie szczelne i zamknięte. Dlatego drzwi od łazienki powinny posiadać otwory wentylacyjne w dolnej części, lub też mogą być podcięte od dołu na wysokość około 2,5 cm. Dzięki temu zapewnimy w całym domu prawidłową cyrkulację powietrza. Pamiętajmy także o regularnym wietrzeniu domu, zwłaszcza zimą – to ważne nie tylko ze względu na poziom wilgoci murów i na system ogrzewania, ale także dla naszego zdrowia i samopoczucia.