• Nr 1 w Polsce

  Jesteśmy największym sklepem z wyposażeniem łazienek w Polsce co potwierdza już ponad pół miliona zadowolonych Klientów, którzy zaufali nam do tej pory.
 • Kupuj bez ryzyka

  Masz prawo do zwrotu lub wymiany zakupionego produktu w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki
 • Natychmiastowa wysyłka

  Ponad 50 000 artykułów od ponad 130 producentów dostępnych od ręki w naszym magazynie.
 • 97% zadowolonych klientów

  Wg niezależnego serwisu opinii Opineo.pl aż 97% Klientów poleciło nas po dokonaniu zakupu.

Pomoc - Rejestr zbiorów danych osobowych

Na podstawie art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719) informuje się, że Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych który jest rejestrem jawnym.

1. Nazwa zbioru danych
Klienci Łazienkaplus.pl S.A.
2. Administrator Danych Osobowych
Łazienkaplus.pl S.A., ul. Składowa 17, 62-023 Żerniki KRS 0000400575, NIP: 7831683382, Regon: 301966362.
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a Ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania
Nie dotyczy.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania.
Dane osobowe zostały powierzone na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych. Wykaz podmiotów, którym Łazienkaplus.pl S.A. powierzyła do przetwarzania dane osobowe z poszczególnych zbiorów danych osobowych znajduje się w siedzibie Administratora Danych Osobowych pod adresem Łazienkaplus.pl S.A., ul. Składowa 17, 62-023 Żerniki.
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych
Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze
Zawieranie, realizacja i rozliczenia umów sprzedaży w ramach sklepu - obsługa transakcji sprzedaży towarów oraz obsługa posprzedażowa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze
Klienci Administratora Danych
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
Imię, Nazwisko, Nazwa firmy, Numer NIP, Adres e-mail, Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Kraj, Telefon, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Akceptacja regulaminu serwisu, Zgoda na otrzymywanie newslettera, Adres dostawy (nazwa firmy, NIP, imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), Dane do faktury (nazwa firmy, NIP, imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj)
9. Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
Od osób, których dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru
Dane są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego
Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
12. Wpis i aktualizacja zbioru danych osobowych
Zbiór danych osobowych zarejestrowany w GIODO od dnia 10.12.2012 r. pod numerem 124108 zostaje przeniesiony do rejestru prowadzonego przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji Łazienkaplus.pl S.A. na mocy art. 36a ust. 2 pkt 2 UODO. Aktualizacja wpisu: 08.08.2017 r.1. Nazwa zbioru danych
Odbiorcy Newsletterów Łazienkaplus.pl S.A.
2. Administrator Danych Osobowych
Łazienkaplus.pl S.A., ul. Składowa 17, 62-023 Żerniki KRS 0000400575, NIP: 7831683382, Regon: 301966362.
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a Ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania
Nie dotyczy.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania.
Dane osobowe zostały powierzone na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych. Wykaz podmiotów, którym Łazienkaplus.pl S.A. powierzyła do przetwarzania dane osobowe z poszczególnych zbiorów danych osobowych znajduje się w siedzibie Administratora Danych Osobowych pod adresem Łazienkaplus.pl S.A., ul. Składowa 17, 62-023 Żerniki.
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze
Wysyłka firmowego newslettera.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze
Klienci Administratora Danych
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
Adres e-mail, Data sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zbiorze
9. Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
Od osób, których dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru
Dane są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego
Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
12. Wpis i aktualizacja zbioru danych osobowych
Zbiór danych osobowych zarejestrowany w GIODO od dnia 10.12.2012 r. pod numerem 124104 zostaje przeniesiony do rejestru prowadzonego przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji Łazienkaplus.pl S.A. na mocy art. 36a ust. 2 pkt 2 UODO. Aktualizacja wpisu: 15.04.2016 r.1. Nazwa zbioru danych
Pracownicy Łazienkaplus.pl S.A.
2. Administrator Danych Osobowych
Łazienkaplus.pl S.A., ul. Składowa 17, 62-023 Żerniki KRS 0000400575, NIP: 7831683382, Regon: 301966362.
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a Ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania
Nie dotyczy
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania.
Dane osobowe zostały powierzone na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych. Wykaz podmiotów, którym Łazienkaplus.pl S.A. powierzyła do przetwarzania dane osobowe z poszczególnych zbiorów danych osobowych znajduje się w siedzibie Administratora Danych Osobowych pod adresem Łazienkaplus.pl S.A., ul. Składowa 17, 62-023 Żerniki.
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych
Realizacja uprawnienia lub obowiązku wynikającego z prawa – Kodeks pracy, Kodeks cywilny, przepisy prawa podatkowego, przepisy prawa ubezpieczeń społecznych i inne.
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze
Pracownicy Administratora Danych
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
Imię (imiona) i Nazwisko, Nazwisko rodowe, Imiona rodziców, Data i miejsce urodzenia, Obywatelstwo, Pesel, Numer NIP, Adres miejsca zameldowania, Adres korespondencyjny, Wykształcenie, Wykształcenie uzupełniające, Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, Stan rodzinny (imię i nazwisko współmałżonka, imiona dzieci, daty ur.), Osoby do powiadomienia w razie wypadku (imię, nazwisko, adresy, tel.), Przebieg dotychczasowego zatrudnienia, Powszechny obowiązek obronny, Seria i numer dowodu osobistego lub inny dokument tożsamości, Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku
9. Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
Od osób, których dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru
Dane są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego
Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
12. Wpis i aktualizacja zbioru danych osobowych
Zbiór danych osobowych jest zwolniony z obowiązku rejestracji GIODO na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 4 UODO.