Pomoc -

Rejestr zbiorów danych osobowych

Na podstawie art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719) informuje się, że Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych który jest rejestrem jawnym.

1. Nazwa zbioru danych
[*klienci_lazienkaplus#nazwa_zbioru_danych*]
2. Administrator Danych Osobowych
[*klienci_lazienkaplus#ado*]
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a Ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania
[*klienci_lazienkaplus#przedstawiciel_ado*]
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania.
Dane osobowe zostały powierzone na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych. Wykaz podmiotów, którym Łazienkaplus.pl S.A. powierzyła do przetwarzania dane osobowe z poszczególnych zbiorów danych osobowych znajduje się w siedzibie Administratora Danych Osobowych pod adresem Łazienkaplus.pl S.A., ul. Składowa 17, 62-023 Żerniki.
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych
[*klienci_lazienkaplus#podstawa_prawna*]
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze
[*klienci_lazienkaplus#cel_przetwarzania*]
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze
[*klienci_lazienkaplus#opis_kategorii_osob*]
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
[*klienci_lazienkaplus#zakres_danych*]
9. Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
[*klienci_lazienkaplus#sposob_zbierania_danych*]
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru
[*klienci_lazienkaplus#sposob_udostepniania_danych*]
11. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego
[*klienci_lazienkaplus#panstwa_trzecie*]
12. Wpis i aktualizacja zbioru danych osobowych
[*klienci_lazienkaplus#wpis_i_aktualizacja*]1. Nazwa zbioru danych
[*odbiorcy_newsletterow#nazwa_zbioru_danych*]
2. Administrator Danych Osobowych
[*odbiorcy_newsletterow#ado*]
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a Ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania
[*odbiorcy_newsletterow#przedstawiciel_ado*]
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania.
Dane osobowe zostały powierzone na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych. Wykaz podmiotów, którym Łazienkaplus.pl S.A. powierzyła do przetwarzania dane osobowe z poszczególnych zbiorów danych osobowych znajduje się w siedzibie Administratora Danych Osobowych pod adresem Łazienkaplus.pl S.A., ul. Składowa 17, 62-023 Żerniki.
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych
[*odbiorcy_newsletterow#podstawa_prawna*]
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze
[*odbiorcy_newsletterow#cel_przetwarzania*]
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze
[*odbiorcy_newsletterow#opis_kategorii_osob*]
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
[*odbiorcy_newsletterow#zakres_danych*]
9. Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
[*odbiorcy_newsletterow#sposob_zbierania_danych*]
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru
[*odbiorcy_newsletterow#sposob_udostepniania_danych*]
11. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego
[*odbiorcy_newsletterow#panstwa_trzecie*]
12. Wpis i aktualizacja zbioru danych osobowych
[*odbiorcy_newsletterow#wpis_i_aktualizacja*]1. Nazwa zbioru danych
[*pracownicy_lazienkaplus#nazwa_zbioru_danych*]
2. Administrator Danych Osobowych
[*pracownicy_lazienkaplus#ado*]
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a Ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania
[*pracownicy_lazienkaplus#przedstawiciel_ado*]
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania.
Dane osobowe zostały powierzone na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych. Wykaz podmiotów, którym Łazienkaplus.pl S.A. powierzyła do przetwarzania dane osobowe z poszczególnych zbiorów danych osobowych znajduje się w siedzibie Administratora Danych Osobowych pod adresem Łazienkaplus.pl S.A., ul. Składowa 17, 62-023 Żerniki.
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych
[*pracownicy_lazienkaplus#podstawa_prawna*]
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze
[*pracownicy_lazienkaplus#cel_przetwarzania*]
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze
[*pracownicy_lazienkaplus#opis_kategorii_osob*]
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
[*pracownicy_lazienkaplus#zakres_danych*]
9. Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
[*pracownicy_lazienkaplus#sposob_zbierania_danych*]
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru
[*pracownicy_lazienkaplus#sposob_udostepniania_danych*]
11. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego
[*pracownicy_lazienkaplus#panstwa_trzecie*]
12. Wpis i aktualizacja zbioru danych osobowych
[*pracownicy_lazienkaplus#wpis_i_aktualizacja*]Formularz zgłoszeniowyPola oznaczone * są wymagane
Gazetka maj 2017